Dlaczego tak ważny jest biznes plan?

Dobry biznes plan to podstawa każdego przedsięwzięcia. Najlepiej będzie jeśli biznes plan sporządzimy nie tylko przed otwarciem działalności gospodarczej, ale i już w trakcie funkcjonowania firmy, np. w przypadku wdrażania nowych projektów. Zdarzają się też sytuacje, gdy sporządzenie biznes planu jest konieczne np. w przypadku starania o dotacje lub kredyt. Czytaj dalej

Biznes plan – co to takiego?

Biznes plan Poznań jest dokumentem, którego nadrzędną funkcją jest udowodnienie, że dane przedsięwzięcie biznesowe będzie przynosiło dochód wystarczający do pokrycia wydatków i co istotne, także zysk satysfakcjonujący podmioty finansujące – bankierów bądź niezależnych inwestorów. Czytaj dalej

Wpływ powstania Unii Europejskiej na rozwój usług konsultingowych

Powstanie Unii Europejskiej stanowiło bardzo istotny czynnik, który w znaczący sposób przełożył się na rozwój konsultingu. Integracja europejska doprowadziła do usunięcia wielu barier i ułatwienia przepływu zarówno towarów jak i usług pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Czytaj dalej

Odpowiedzialność spoczywająca na podmiocie udzielającym dotacji

Donator, czyli podmiot udzielający dotacji, ponosi odpowiedzialność wynikającą z realizacji zadania związanego z przekazaniem dotacji. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (art. 8 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) jest działanie, które związane jest z:

  •  przekazaniem dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielenia,
  •  nierozliczeniem przekazanej dotacji lub nieterminowe jej rozliczenie,
  •  nieustaleniem kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu.

Czytaj dalej

Egzekucja komornicza – co komornik ściągnie najpierw?

Choć nie życzymy tego nikomu, zdarzają się w życiu sytuacje, w których stajemy się dłużnikami i wytoczona zostanie przeciwko nam machineria w postaci egzekucji komorniczej. Spytaliśmy doradztwo finansowe Poznań, co stanie się w sytuacji gdy posiada się windykowany dług z tytułu:

  • niezapłaconych alimentów,
  • nieopłaconego w wymaganym terminie czynszu. Czytaj dalej

Jak zbierać informacje do sporządzenia biznes planu?

Bardzo częstym problemem, jaki napotykają ludzie piszący swój biznes plan Poznań, jest właściwe wyszukiwanie i odnajdywanie informacji o ich branży i konkurencyjnych zakładach. Na szczęście w obecnych czasach, dzięki Internetowi zbieranie tych informacji jest zadaniem znacznie prostszym i łatwiejszym. Czasami jednak najlepsze i najbardziej wartościowe informacje uzyskujemy znacznie bliżej domu, od żywych ludzi i w żywym przekazie. Czytaj dalej